Activatie-programma parkeergarage

Voortgang project

Deel:

Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp

Klant:
Gemeente Amsterdam, afdeling Parkeren

Probleem:
Een Amsterdamse parkeergarage wordt onvoldoende gebruikt door vergunninghouders. De gemeente wil de bezetting naar een zo hoog mogelijk niveau brengen, om zo meer plek op straat vrij te maken voor speeltuinen, groen, etc. 

Onze aanpak:
Studio lucy en claire ontwikkelde al eerder in opdracht van de gemeente Amsterdam een nieuwe tool om onderzoek te doen en participatie te bevorderen; de app Amsterdam Onderzoekt. De app is een wendbaar middel om als nodig dieper op zaken in te gaan en met de doelgroep in gesprek te gaan.

Deze app hebben we ingezet om beter te begrijpen waarom de doelgroep al dan niet gebruik maakt van de parkeergarage. Met de inzichten uit het onderzoek hebben we een advies geschreven en een activatieprogramma ontwikkeld. Dit is ondersteund door een infographic voor het bestuur, waarin we het proces, de voornaamste inzichten en de aanbevelingen hebben samengevat.

Inmiddels is de communicatie over de parkeergarage op meerdere punten verbeterd. Daarnaast is de doelgroep met een aantal acties gestimuleerd de voordelen die het parkeren in de garage hen biedt zelf eens te ervaren.

We ontwikkelden verschillende marketing uitingen om de doelgroep te activeren. 

Studio lucy en claire is verantwoordelijk voor:

  • Informatieregie en -ontwerp
  • Ontwikkeling app: i.s.m. Contextmapp
  • Onderzoek (opzet, veldwerk en analyse)
  • Onderzoeksrapportage met communicatieadvies, ondersteund door infographic voor het bestuur
  • Inhoud, vorm en design van de communicatiemiddelen voor het activatieprogramma