Play Video about pontsteiger: scene uit explanimation over optimalisatie verkeerslichten bij pontsteiger
Play Video about Surinameplein: scene uit explanimation over optimalisatie verkeerslichten bij het Surinameplein

explanimation: beter geregelde verkeerslichten

Voortgang project

Deel:

Klant:
Gemeente Amsterdam, V&OR

Achtergrond:
Veilig en efficiënt geregelde verkeerslichten, daar moet de weggebruiker vanuit kunnen gaan. Helaas valt de praktijk weleens tegen en ontstaan er onwenselijke situaties die negatief impact hebben op de weggebruiker. 

De gemeente werkt continu om dit te blijven verbeteren en de verkeersregelingen up-to-date te houden. Ze heeft daarom een nieuwe aanpak ontwikkeld, waarbij de verkeerslichten in de stad steeds beter worden ingezet, oftewel geoptimaliseerd.

Opdracht:
Laat zien hoe de optimalisatie van de verkeerslichten de verkeerssituatie verbetert.

Resultaat:
We hebben de voor- en nasituatie voor twee locaties overzichtelijk in beeld gebracht in een explanimation. Deze laten zien wat er is veranderd én legt uit welk verschil dit maakt. 

studio lucy en claire is verantwoordelijk voor:

  • Script, art direction en illustraties
  • Animatie: i.s.m. Mitchel Tan