inzicht in het aanbod van de parkeerproducten

Voortgang project

Deel:

Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on whatsapp

Klant:
Gemeente Amsterdam, afdeling Parkeren

Probleem:
Het management van de afdeling Parkeren wil de tal van producten die ze haar klanten biedt heroverwegen. Doel is een overzichtelijk aanbod, waarmee klant én verstrekker van die producten weten wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor is inzicht in de huidige producten nodig. 

Onze aanpak:
Studio lucy & claire bracht alle producten en verschillende varianten daarop in kaart. Vervolgens hebben we dit in beeld gebracht in een geclusterd overzicht, waarmee keuzes in het aanbod gemaakt kunnen worden.

Studio lucy en claire is verantwoordelijk voor:

  • Informatieregie
  • Projectleiding 
  • Design infographic productenaanbod