Onze werkwijze

Heldere visualisaties met impact beginnen voor ons al bij de inhoud

een lijn begint als een wirwar en gaat daarna over in geordende cirkels in een patroon

Van complexe informatie naar een duidelijk verhaal

We brengen de inhoud in kaart door te onderzoeken of juist keuzes te maken. Daarna zoeken we een geschikte opbouw van het verhaal en ‘versimpelen’ we met begrijpelijke, kernachtige taal. Ondersteund door toegankelijke en pakkende visualisaties. Hoewel elk project uniek is, verloopt het design van informatie volgens een duidelijk proces:

Hoe beschrijf je een werkproces, stap 1: loep gaat over vraagteken

1. Verhelderen

We bespreken je vraag aan ons. Wat wil je communiceren, wie wil je bereiken en met welk doel. Samen bekijken we welke vorm daar het beste bij past. Op basis hiervan schrijven we een offerte.

Hoe beschrijf je een werkproces, stap 2: verschillende blokjes komen in een filter samen

2. Verzamelen

We duiken in de beschikbare informatie, gaan structureren en op zoek naar de verhaallijnen. We werken de inhoud en teksten zo specifiek en duidelijk mogelijk uit. Als het nodig is doen we nader onderzoek tot we alle relevante informatie hebben verzameld.

3. Verkennen

We verkennen aan de hand van schetsen en moodboards een aantal concepten. Hieruit kiezen we vervolgens samen de beste richting om jouw verhaal helder over te brengen. De ontvanger is bij deze keuze voor ons altijd het uitgangspunt.

Hoe beschrijf je een werkproces, stap 4: een oog op een computerscherm

4. Visualiseren

Het gekozen concept werken we verder uit, uiteraard in huisstijl. We zetten de essentie van jouw verhaal en informatie om in een helder en uitnodigend design, passend bij jouw doelgroep. 

Johan Cruijff zei het treffend:

"Je gaat het pas zien als je het doorhebt."