Privacyverklaring

Oog met een streep erdoorheen

1 mei 2024.

studio lucy & claire B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Onze contactgegevens zijn:
studio lucy & claire
Da Vinci Bedrijvenhuis
Nieuwpoortkade 2a
1055RX Amsterdam
Bedrijfsruimte 310 (3e etage)

Mail: info@lucyenclaire

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens:

  • om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om ons werk te kunnen doen.
  • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Welke persoonsgegevens we bewaren en hoe lang

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, je op onze website kijkt of omdat je deze gegevens zelf aan ons geeft.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doelen waarvoor we jouw gegevens verzamelen. Hieronder vind je de categorieën & bewaartermijnen van de persoonsgegevens, de doelen van het bewaren en hoe we aan jouw gegevens komen.

Categorie Bewaartermijn Doel Hoe?
Persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
Maximaal 5 jaar
Projectmanagement, acquisitie en/of facturatie
Doordat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt
IP-adres (geanonimiseerd)
Maximaal 5 jaar
Meting activiteiten op website en browser/ device herkenning
Doordat jij onze website hebt bezocht

Cookies die wij gebruiken op onze website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Op onze website gebruiken we functionele en analytische cookies.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt.

De analytische cookies die wij verzamelen zijn cookies die worden geplaatst om jouw gedrag op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website beter op onze klanten af te stemmen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

We verkopen jouw gegevens niet aan anderen

Wij geven je gegevens alleen door als dit nodig is om onze overeenkomst met jou uit te voeren of als de wet dat ons verplicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgen we ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en er vertrouwelijk mee wordt omgegaan. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij gebruiken dus ook geen tracking/marketing cookies op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij mag je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast mag je eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook kun je ons vragen de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. Stuur hiervoor een mail naar: info@lucyenclaire.nl

Om zeker te zijn dat jij degene bent die dit verzoek doet, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs. Om je privacy te beschermen raden wij je aan in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Niet tevreden over de beveiliging van je persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van jouw gegevens belangrijk en nemen daarom maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat ons dat dan weten via info@lucyenclaire.nl

Je kunt altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.