EXPLANIMATION VOOR STATUSHOUDER over het toekennen van een woning

Voortgang project

Deel:

Klant
Gemeente Amsterdam, afdeling Inburgering & Taal

Achtergrond
Een statushouder verblijft in het AZC tot een geschikte woning in Amsterdam is vrijgekomen. Door enorme krapte op de Amsterdamse woningmarkt is de wachttijd voor een woning gemiddeld 1 tot 1,5 jaar. De lange wachttijd zorgt voor veel vragen onder de doelgroep. 

De afdeling Inburgering & Taal wil daarom aan statushouders in het AZC uitleggen:

  • Waarom de wachttijd op een woning (zo) lang is;
  • Hoe het proces in elkaar steekt;
  • Welke actie van de statushouder nodig is wanneer er een geschikte woning vrij komt.


Onze oplossing: een explanimation

Om duidelijk uit te leggen hoe het proces werkt én waarom het zo lang duurt, hebben we een uitleg-animatie gemaakt. Hierin worden alle stappen rustig in beeld en tekst uitgelegd.

De aanpak
Om er zeker van te zijn dat de animatie duidelijk is voor de doelgroep, hebben we het storyboard met de doelgroep en hun klantbegeleiders besproken. Met hun feedback hebben we het script en de illustraties aangepast, waarna we het laatste onderdeel zijn gestart: het animeren.

studio lucy en claire is verantwoordelijk voor:

  • analyse van de inhoud
  • script
  • storyboarding
  • storyboard test onder de doelgroep
  • illustraties en art-direction
  • projectmanagement
  • animatie & sound design: i.s.m. Mitchel Tan