Werkprocessen visualiseren

BVO: Visualisatie van de werkwijze

Het Bureau voor Overheidscommunicatie (BvO) is een communicatieadvies- en bemiddelingsbureau, volledig gespecialiseerd in overheidscommunicatie.

Opdracht

BvO vroeg studio lucy & claire een visualisatie van de werkwijzen voor opdrachtgevers en communicatieprofes­sionals te ontwikkelen.

Achtergrond

Inzicht in het aanvraag- en selectieproces kan een opdrachtgever in de besluitvorming helpen te kiezen voor BvO.

Ook wil BvO hun werkwijze op de website visueler aanbieden om de communicatieprofessional inzicht te geven:

  • hoe gaat het inschrijfproces in zijn werk?
  • wat wordt van een communicatieprofessional verwacht?
  • welke documenten moeten worden aangeleverd en op wel­ke manier?

 

Onze aanpak

We ontwikkelden een infographic in de vorm van een online scrollytell & een interactieve PDF (iPDF) waarin de werkwijzen voor beide doelgroepen samen komen.

Door op de informatie-button bij een processtap te klikken, wordt meer achtergrond informatie gegeven over die specifieke stap. Ook kan gemakkelijk worden doorgeklikt naar de volgende of eerdere stappen in het proces. 

We combineerden de informatie voor beide doelgroepen in één scrollytell infographic. Zo krijgt de opdrachtgever inzicht in het eigen proces én in het proces dat de communicatieprofessional doorloopt. Deze vorm ondersteunt het transparante karakter van Bureau voor Overheidscommunicatie.

"Studio lucy & claire heeft onze werkwijze gevisualiseerd in een mooie infographic. Het proces daar naartoe vonden we een prettige samenwerking, professioneel in kennis, kunde en advisering. Met als resultaat een mooie infographic waar we erg blij mee zijn!"

Meerwaarde

Door de werkwijzen (in lijn met de huisstijl) te visualiseren wordt de informatie beter gestructureerd, kernachti­ger, aantrekkelijker en meer uitnodigend om te lezen. Ook wordt het proces beter begrepen en onthouden.  

Daarnaast brengt het de kernwaarden (persoonlijk, be­trokken, transparant) van het Bureau voor Overheidscommunicatie tot leven.

studio lucy & claire is verantwoordelijk voor:

  • Informatieregie en -ontwerp
  • Brainstormsessies
  • Copy i.s.m. BvO
  • Design infographic
  • Web (HTML) development