Visualisatie van de werkwijzen in een online scrollytell

Voortgang project

Deel:

Klant:
Het Bureau voor Overheidscommunicatie (BvO) is een communicatieadvies- en bemiddelingsbureau, volledig gespecialiseerd in overheidscommunicatie.

Vraag:
BvO vroeg studio lucy & claire een visualisatie van de werkwijzen voor opdrachtgevers en communicatieprofes­sionals te ontwikkelen.

Aanleiding:
BvO wil hun werkwijze op de website visueler aanbieden.

De gevisualiseerde informatie geeft de communicatieprofessional inzicht in:

  • hoe gaat het inschrijfproces in zijn werk?
  • wat wordt van een communicatieprofessional verwacht?
  • welke documenten moeten worden aangeleverd en op wel­ke manier?

Inzicht in het proces kan de opdrachtgever in de besluitvorming helpen te kiezen voor het Bureau voor Overheidscommunicatie: hoe verloopt het aanvraag- en selectieproces?

Oplossing: 
Studio lucy & claire ontwikkelde een infographic in de vorm van een interactieve online scrollytell & een interactieve PDF (iPDF) waarin de werkwijzen voor beide doelgroepen samen komen.

Door op de informatie-button bij een processtap te klikken, wordt meer achtergrond informatie gegeven over die specifieke stap. Ook kan gemakkelijk worden doorgeklikt naar de volgende of eerdere stappen in het proces. 

We combineerden de informatie voor beide doelgroepen in één scrollytell infographic. Zo krijgt de opdrachtgever inzicht in het proces dat hijzelf doorloopt, maar ook in het proces dat de communicatieprofessional doorloopt. Deze vorm ondersteunt het transparante karakter van Bureau voor Overheidscommunicatie.

Meerwaarde: 
Door de werkwijzen te visualiseren wordt de informatie beter gestructureerd, kernachti­ger, aantrekkelijker en meer uitnodigend om te lezen. Ook wordt het proces beter begrepen en onthouden.  

Daarnaast brengt het de kernwaarden (persoonlijk, be­trokken, transparant) van het Bureau voor Overheidscommunicatie tot leven.

Studio lucy en claire is verantwoordelijk voor:

  • Informatieregie en -ontwerp
  • Brainstormsessies
  • Copy i.s.m. BvO
  • Design infographic
  • Web (HTML) development