Rapportage

Gemeente Amsterdam: rapportage over opgeheven parkeeplaatsen

In opdracht van Gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR)

Achtergrond

De Agenda Amsterdam Autoluw bestaat uit concrete maatregelen, pilots en onderzoeken. Deze hebben als doel de Amsterdammers en bezoekers te stimuleren vaker te kiezen voor alternatief vervoer. De nadruk ligt op het verminderen van auto’s vanwege hun grote impact op de beperkte openbare ruimte in de stad.  Eén van de maatregelen is het opheffen van parkeerplaatsen. De ambitie is 7.000 tot 10.000 opgeheven parkeerplekken in 2025.

Opdracht

De gerealiseerde beleidsmaatregelen worden regelmatig gerapporteerd aan het Amsterdamse bestuur, de Gemeenteraad, de pers en de Amsterdammers. De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van de gemeente Amsterdam vroeg studio lucy en claire de rapportage te visualiseren.

Aanpak

We ontwikkelen elk jaar een interactieve visuele rapportage (iPDF) waarin het aantal opgeheven parkeerplaatsen per stadsdeel zijn opgenomen. We ontwierpen een iconenset om te laten zien hoe de vrijgekomen ruimte wordt benut; zoals meer loopruimte, ruimte voor fietsparkeren, afvalcontainers, etc

Op de eerste pagina van de iPDF wordt de stadsplattegrond van Amsterdam weergegeven. Door op de naam van een stadsdeel te klikken wordt de betreffende stadsdeelpagina getoond, waar op straatniveau te zien is waar de vrijgekomen ruimte voor is gebruikt. 

Meerwaarde

Door de cijfers uit een excel-overzicht te visualiseren worden de cijfers voor een grotere groep toegankelijk, is het uitnodigender én wordt het beter begrepen.

We hebben inmiddels vijf rapporten ontwikkeld: met de cijfers van 2019 t/m 2023.

In het magazine Amsterdam Autoluw dat we voor de Gemeente Amsterdam maken vind je meer informatie over de Agenda Amsterdam Autoluw. 

studio lucy & claire is verantwoordelijk voor:

  • projectmanagement
  • analyse van de beschikbare data
  • design iconenset baten
  • informatiedesign