Interactieve visuele rapportage

Voortgang project

Deel:

Klant
Gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR)

Vraag
De Agenda Amsterdam Autoluw bestaat uit concrete maatregelen, pilots en onderzoeken. Deze hebben als doel de Amsterdammers en bezoekers te stimuleren vaker te kiezen voor alternatief vervoer. De nadruk ligt op het verminderen van auto’s vanwege hun grote impact op de beperkte openbare ruimte in de stad.  Eén van de maatregelen is het opheffen van parkeerplaatsen. De ambitie is 7.000 tot 10.000 opgeheven parkeerplekken in 2025.

De gerealiseerde beleidsmaatregelen worden regelmatig gerapporteerd aan het Amsterdamse bestuur, de Gemeenteraad, de pers en de Amsterdammers.

De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van de gemeente Amsterdam vroeg studio lucy en claire de rapportage te visualiseren.

Oplossing
Studio lucy en claire ontwikkelde een webtoegankelijke, interactieve visuele rapportage in PFD (iPDF) waarin het aantal opgeheven parkeerplaatsen per stadsdeel zijn opgenomen.

Ook ontwikkelden we een iconenset om te laten zien hoe de vrijgekomen ruimte wordt benut, zoals meer loopruimte, ruimte voor fietsparkeren, afvalcontainers, etc

Op de eerste pagina van de iPDF is de stadsplattegrond van Amsterdam weergegeven. Door op de naam van een stadsdeel te klikken wordt de betreffende stadsdeelpagina getoond. Hier is op straatniveau te zien waar de vrijgekomen ruimte voor is gebruikt. Elke stadsdeelpagina heeft rechts onderin een HOME-button. Deze leidt naar het stadsbrede overzicht.

Meerwaarde
Door alle cijfer uit de rapportage te visualiseren worden de cijfers voor een grotere groep toegankelijk, is het uitnodigender én wordt het beter begrepen.

Jaarlijkse update
We hebben inmiddels een tweede editie ontwikkeld met de cijfers over 2020.

In het magazine Amsterdam Autoluw dat we hebben ontwikkeld voor de Gemeente Amsterdam vind je meer informatie over de Agenda Amsterdam Autoluw en is ook de volledige iPDF ‘Meer ruimte, minder parkeerplekken’ (editie 2020) te vinden. 

Studio lucy en claire is verantwoordelijk voor:

  • analyse van de beschikbare data
  • design iconenset baten
  • informatiedesign
  • projectleiding