Rapportage

LAZ: vormgeving van een rapportage

Het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) biedt zorgprofessionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg concrete handvatten om zeggenschap te versterken. Want zeggenschap in de zorg maakt de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk beter. 

Achtergrond

De zorg kent veel uitdagingen voor de toekomst. Zoals een groeiende zorgvraag, meer complexe zorg, hoge werkdruk en hoog verloop van personeel. De stem van de zorgprofessional is onmisbaar voor goede, toekomstbestendige zorg en meer werkplezier; zij weten als geen ander hoe het beter kan. Dat vraagt om zeggenschap van professionals: je stem laten horen, zelf beslissen als het over jouw vak gaat, meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen.

Daarom hebben twee beroepsverenigingen en vijf werkgeversorganisaties een Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) opgesteld. Een gezamenlijk plan om de professionele zeggenschap van professionals in de zorg, jeugdzorg en het sociaal werk te versterken.

Opdracht: vormgeving tussentijdse evaluatie

In 2023 gingen 140 zorgorganisaties die zeggenschap duurzaam in hun organisatie willen versterken, aan de slag met een actieplan. Het LAZ ondersteunt hen om dit succesvol tot uitvoer te brengen. Na een half jaar is het tijd voor een onderzoek en vroeg het LAZ de projectleiders naar hun ervaringen. 

Aan studio lucy & claire de vraag deze tussentijdse evaluatie uitnodigend en duidelijk vorm te geven. 

Het resultaat

In een visuele rapportage lees je de belangrijkste inzichten van de projectleiders, de lessen die ze leerden en die ze andere organisaties willen meegeven. We hebben gekozen voor een interactieve en praktische opzet. Hierdoor kan de lezer gericht naar relevante onderwerpen en tips doorklikken. 

Het volledige rapport vind je hier

studio lucy & claire is verantwoordelijk voor:

  • projectmanagement  
  • vormgeving tussentijdse rapportage