Online toolkit

Toolkit kwaliteitsmonitoring taal & inburgering

In opdracht van Divosa i.s.m. gemeente Amsterdam

Achtergrond

De gemeente Amsterdam heeft het Kwaliteitsconvenant Taal en Inburgering opgesteld om de kwaliteit van het inburgeringsaanbod door taalaanbieders te waarborgen. Amsterdam ontwikkelde een groot aantal handhavingsinstrumenten om te controleren of taalaanbieders (nog steeds) aan de kwaliteitscriteria zoals opgesteld in het convenant. Omdat veel gemeenten zijn begonnen of op het punt staan te beginnen met het werken in de geest van de nieuwe wet, is er landelijk veel belangstelling voor dit convenant. 

 

Opdracht

Divosa (de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein) wil in samenwerking met de gemeente Amsterdam een handreiking ontwikkelen, zodat andere gemeenten gemakkelijk over deze ervaring en de ontwikkelde instrumenten kunnen beschikken.

Onze aanpak: een online koolkit

studio lucy en claire heeft hiervoor een uitnodigende en overzichtelijke online toolkit ontwikkeld.

De toolkit ‘Kwaliteit Taal & Inburgering’ is onderverdeeld in een vijftal thema’s:

 • Het convenant
 • Het kwaliteitsteam
 • Kwaliteitsmonitoring
 • Faciliteren klantmanagers
 • Samenwerking & relatiebeheer
 

Elk thema wordt op een aparte pagina toegelicht. Gemeentes kunnen alle toolkit-producten gemakkelijk downloaden voor gebruik en aanpassen voor de eigen organisatie. 

studio lucy & claire is verantwoordelijk voor:

 • Informatieregie
 • Design en bouwen toolkit
 • Eindredactie en fotoredactie
 • Projectcoördinatie
 • Illustraties: i.s.m. Lisa Winters

 • Tekstredactie: Gemeente Amsterdam i.s.m. Divosa
 • Alle toolkit-producten zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Amsterdam.