Animatie

Gemeente Amsterdam: een uitleganimatie over Intelligente Toegang

In opdracht van Gemeente Amsterdam, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte.

Achtergrond

Met de Agenda Amsterdam Autoluw wil Amsterdam de stad leefbaar houden en meer ruimte creëren door het aantal auto’s op straat stap voor stap te verminderen. Dat doen ze met onderzoek, pilots en door verschillende maatregelen te nemen. Eén van die maatregelen is Intelligente toegang invoeren. Dat betekent verkeerstromen doseren op bepaalde locaties, voor bepaalde doelgroepen en op bepaalde tijden.

Opdracht

De gemeente wil haar bewoners, ondernemers en bezoekers vertellen:

  • wat intelligentie toegang is
  • waarom deze maatregel en methode wordt ingezet
  • hoe het werkt (techniek & privacy/ bewaartermijnen).
 

De doelgroep bestaat uit bewoners, ondernemers en bezoekers. Afhankelijk van de locatie waar de Intelligente toegang actief is, varieert de doelgroep.

Oplossing

Om de brede doelgroep te informeren ontwikkelde studio lucy en claire een uitleganimatie. Deze bevat een algemene uitleg over intelligente toegang. Aanvullend ontwikkelden wij twee zogenaamde add-on’s om de impact per locatie voor een specifieke doelgroep duidelijk te maken.

Meerwaarde

Door de -met name- technische informatie te animeren wordt de uitleg duidelijker, kernachtiger en uitnodigender. Ook wordt informatie voorzien van een visualisatie beter onthouden

studio lucy & claire is verantwoordelijk voor:

  • analyse van de beschikbare data
  • script
  • voice-over
  • storyboard
  • art-direction
  • projectleiding
  • animatie: i.s.m. Home of the Brave