Kleur in informatiedesign: niet alleen mooi, ook heel funtioneel

Blog van: Marjolein de Smit, stagiair informatiedesign

Kleurgebruik speelt een grotere rol in ontwerp dan je misschien zou verwachten. Kleur kan er simpelweg voor zorgen dat een ontwerp er mooier en levendiger uitziet. Daarnaast heeft het ook behoorlijk veel invloed op het menselijk brein. Vaak gebeurt het onbewust, maar kleuren roepen al snel associaties en emoties op. Ook heeft kleur invloed op waar mensen hun aandacht op richten en de manier waarop informatie verwerkt en onthouden wordt.

Waar en op welke manier kleur het best toegepast kan worden in informatiedesign, hangt af van wat je met je ontwerp wilt vertellen.

Gebruik kleur om nadruk te leggen op bepaalde informatie

Het gebruik van kleur kan er voor zorgen dat een bepaald stukje van de informatie meer opvalt. Door met kleur de nadruk te leggen op een stukje informatie, wordt het oog er vanzelf naar toe getrokken.

alle figuren zelfde blauwe kleur
Alle vierkanten vallen evenveel op

Nadruk leggen met kleur kan door een andere tint te gebruiken dan de al toegepaste kleur, of door een extra kleur te gebruiken. 

Het gebruik van een andere tint ziet er rustig uit, maar zorgt toch voor een duidelijk onderscheid. Wanneer er een extra kleur gebruikt wordt kan dat voor iets minder rust zorgen, maar het heeft als voordeel dat het sneller de aandacht trekt. Dit is vooral het geval bij een contrasterende kleur.

Nadruk op licht blauwe vierkant
Het lichtere vierkant trekt de aandacht
Nadruk op rode vierkant
Het rode vierkant trekt de meeste aandacht

Kleur om contrast te benadrukken en informatie te vergelijken

Kleur in informatiedesign kan er ook voor zorgen dat een contrast benadrukt wordt. Zo kan kleurgebruik overbrengen of bepaalde elementen wel of niet bij elkaar horen, door ze te groeperen.

alle figuren zelfde blauwe kleur
Geen groepering van elementen
Groepering van elementen d.m.v. kleur

Ook kan kleur er voor zorgen dat alle informatie ‘gelijkwaardig’ overkomt. Wat opvalt is niet één stukje informatie, maar het verschil tussen alle informatie. Zo kan kleurgebruik er dus voor zorgen dat mensen begrijpen dat alle informatie even belangrijk is en dat de nadruk ligt op het vergelijken van de informatie.

Grafiek met nadruk op rode lijn
De nadruk ligt op de rode lijn
grafiek met lijnen in drie kleuren
De nadruk ligt op het verschil tussen alle lijnen

Bij het benadrukken van een vergelijking is het belangrijk om stil te staan bij welke kleuren je gebruikt. Als je bijvoorbeeld veel koude kleuren gebruikt maar bepaalde informatie rood kleurt, kan het al snel lijken alsof de nadruk op de roodkleurige informatie ligt.

Alle vierkanten valen evenveel op door gebruik koude kleuren
Alle vierkanten vallen evenveel op
De rode vierkanten vallen meer op

Gebruik geen overbodige kleuren in een ontwerp.

Een ‘overload’ aan kleuren maakt het lastiger voor het brein om informatie te verwerken en kan een afleidende werking hebben.

Bedenk dus eerst of het gebruik van extra kleuren een toegevoegde waarde heeft.

Voorbeeld rustig kleurgebruik
Rust en overzicht
Voorbeeld te druk kleurgebruik
Chaos door overbodig kleurgebruik

Meer tips?

Interesse in meer praktische tips over informatiedesign? Jill heeft laatst in een blog uitgelegd wat de rol van witruimte in design is.

Bron: ‘Using color in data visualization and information design’ van Casey Doyle

samen aan het werk

Interesse?

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op om dit te bespreken.