Blog

We delen wat we meemaken, leren en ons opvalt

potlood tekent een lijn

Wat zijn werkprocessen?

Sommigen gaan al zuchten bij het horen van het woord ‘werkprocessen’. Maar zo saai hoeft het niet te zijn!

In deze blog lees je wat werkprocessen zijn en wat het nut van een werkprocesbeschrijving en visualisatie is.